Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[30 Юни 2014]

Зам.-министрите на земеделието и храните Явор Гечев и Бюрхан Абазов връчиха 12 договора по ЛИДЕР


МЗХ удвоява средствата за програма ЛИДЕР в сравнение с 2007-2013г.

Зам.-министрите на земеделието и храните Явор Гечев и Бюрхан Абазов връчиха 12 договора за проекти по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, която е част от ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Събитието е първото за годината връчване на договори по програма ЛИДЕР в Министерството на земеделието и храните.

„Подходът ЛИДЕР е изключително полезен за по-малките населени места, и въпреки че реално той започна да функционира едва през 2012 година, резултатите са впечатляващи. Местните инициативни групи направиха и невъзможното, за да може ЛИДЕР да достигне до всяко една кътче от страната“, заяви зам.-министър Явор Гечев. Той допълни, че през следващия програмен период средства по ЛИДЕР ще възлизат на около 5% от бюджета на Програмата, който е около 130 млн. евро. Това означава, че средствата за следващите години ще бъдат почти удвоени в сравнение с 2007-2013 г. За този период са били заделени 76 млн. евро.

„Благодарение на ЛИДЕР се реализират идеи и проекти, които решават специфични проблеми в най-малките региони и общности. Именно чрез този подход населението по места може да определи характерните особености на района и да предприеме точните мерки за подобряване на живота си,“ коментира зам.-министър Бюрхан Абазов. Той допълни, че основен приоритет на настоящото ръководство на МЗХ е европейските средства да достигнат до най-малките населени места и до дребните земеделски стопани, като това намира отражение и в новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Представителите на отделните местните инициативни групи, заявиха, че подходът ЛИДЕР убеждава все повече хора в ефективността си и се доказва, като действащ инструмент за решаване на специфичните регионални проблеми. Според тях подписаните днес договори за териториално сътрудничество и тези за транснационално сътрудничество ще са много полезни за обмяна на опит и за заимстване на успешни практики.

Заповеди на министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков регламентират ситуирането на 35 МИГ-а. Към 20 май 2014 г. групите са одобрили 1402 проекта на обща стойност 107 777 624,7 лева. 496 договора са сключени между МИГ-овете, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и бенефициентите по региони. До края на месец юни 2014 г. ще се договорят всички договори по ЛИДЕР, които са депозирани в ДФЗ-РА.

Новината е посетена: 1055 пъти

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013